Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Disiplin Kurulu İçin Öğrenci Görüşme Formu

Disiplin Kurulu İçin Öğrenci Görüşme Formu

Disiplin Kurulu İçin Öğrenci Görüşme Formu, B.K.G.2.a koduyla “B.K.G. Görüşme” kategorisinde yer alan bir formdur.

KULLANIM AMACI

 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul psikolojik danışmanı  Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna yönlendirilen öğrenci/öğrencilerin, olayın gerçekleştiği zamandaki psikolojik durumuna ilişkin rapor hazırlar ve sunar. Psikolojik danışmanına bu görevini yerine getirirken yol göstermesi ve standartın sağlanması amacıyla Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu için Öğrenci Görüşme Formu hazırlanmıştır. Bu form okul müdürlüğüne sunulmak üzere, ortaöğretim kurumlarında yaşanan disiplin konusu olay veya davranışın gerçekleşmesi sırasında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin yapılan görüşme ve gözlem sonuçlarını içerir.

KİMLER KULLANIR?

Okul psikolojik danışmanı tarafından kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Disiplin Kurulu’na sunulmuş dilekçede belirtilen olay tarihi ile kurulun durumu rehberlik servisine sevk ettiği tarih birbirinden farklı olabilir. Çalışmanın seyrini belirtmek adına sevk tarihini ve raporun sonuna rapor tarihini belirtmek gerekmektedir.

2.Psikolojik danışman ihtiyaç olması durumunda öğrenci/öğrencilerin durumunu daha iyi analiz edebilmek için olaya dahil ya da şahit olan akranları, sınıf rehber öğretmeni ve velisi ile de görüşme yapabilir. Bu durumda olayla ilgili görüşülen kişiler kısmına öğrenci dışında bu kişilerin de bilgisi kaydedilir. Yapılan bu diğer görüşmelerde elde edilen bilgiler ise “öğrencinin psikososyal incelenmesi” kısmında özet şeklinde bildirilir.

3.Olayla ilgili görüşmenin özeti kısmında öğrencinin olay ve görüşme sırasındaki psikolojik durumlarından ayrı ayrı bahsedilir.

4.“Olayla ilgili öğrencinin psikososyal incelenmesi” bölümü doldurulurken Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 168’i (ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar; öğrencinin 18 yaşına kadar çocuk olduğu, öğrencinin üstün yararı, sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin görüşleri, öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler, öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu, fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, öğrenciyi tahrik unsurlar, öğrencinin yaşı ve cinsiyeti, öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı, öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı) incelemek öğrencinin psikososyal durumu hakkında kapsamlı bilgi edinmeyi sağlar.

5.Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ ne göre disiplin sürecinin önceliği disipline aykırı davranışların nedeninin incelenmesi ve bunların ortadan kaldırılma yollarının aranmasıdır. Disiplin Kurulu’nun amacı, istendik davranışları geliştirmek ve istenmeyen davranışları öğrenciye fark ettirip beklenen davranışları kazanma konusunda desteklemektedir. Psikolojik danışmanı  da görüş ve öneriler kısmına öğrencinin disiplin kurulunda değerlendirilmesi ya da ceza alması ile ilgili kesin ifadeler kullanmak yerine istenmeyen davranışın önlenmesine yönelik önerilerde bulunabilir.

6.Doldurulan bu form okul idaresine sunulurken bir örneği de öğrencinin kişisel dosyasında saklanır

Disiplin Kurulu İçin Öğrenci Görüşme Formu BENZER İÇERİKLER
Disiplin Kurulu İçin Öğrenci Görüşme Formu YAPILAN YORUMLAR