Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
E-Rehberlik Modülü – Bireysel Veri Girişi Nasıl Yapılır?

E-Rehberlik Modülü – Bireysel Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Bireysel Görüşme ve Bireysel Psikolojik Danışmanın Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Birinci adımda e-Rehberlik modülünde yer alan “RPD Hizmetleri Veri Girişi” menüsünden “Bireysel Veri Girişi” sekmesine tıklanır.


İkinci adımda “Sınıf/Şube” sekmesinden görüşme yapılan öğrencinin sınıfı ve şubesi, “Öğrenci” sekmesinden öğrencinin ismi seçilir.


Üçüncü adımda öğrenci ile yapılan çalışma bireysel görüşme ise “Rehberlik Hizmet Türü” alanından “Önleyici ve Gelişimsel Hizmetler”-“Bilgi Verme” çalışmaları seçeneği tıklanarak yapılan bireysel görüşme konusuna ilişkin 2.aşama ve 3.aşama doldurulur.

Öğrenci ile yapılan çalışma psikolojik danışma ise “İyileştirici Hizmetler”- “Bireysel Psikolojik Danışma” çalışmaları seçeneği tıklanarak yapılan bireysel psikolojik danışma konusuna ilişkin 2. aşama ve 3.aşama doldurulur.


Dördüncü adımda görüşme tarihi, görüşmenin başlama ve bitiş saati, çalışmanın yapıldığı yer, oturum sayısı doldurulur.

Oturum sayısı öğrenciyle aynı konuda yapılan ardışık görüşmeler için kullanılır.


Beşinci adımda, yapılan çalışma kurula sevk edilen öğrenci ile ilgiliyse bu bölüm doldurulur. Bu bölümde iki tür seçim yapılabilir.

Kurula Sevk Edilen Öğrenci: Kurula sevk edilen öğrenci ile çalışma yapıldığında seçilir.


Olayla İlgili Görüşü Alınan Öğrenci/Şahit: Sisteme giriş yapılan öğrenci, kurula sevk edilen öğrencinin durumu ve kurula sevk edilmesine neden olan olaylar ile ilgili görüşülen öğrenci ise seçilir.


Akran Görüşmesi: Sisteme giriş yapılan öğrenci, başka bir öğrenci hakkında bilgi almak için görüşülen öğrenci ise (çalışma içeriği disiplin ve davranış değerlendirme kurulu ile ilgili değilse) seçilir.


Altıncı adımda yapılan veri girişi “Kaydet” butonuna tıklanarak kaydedilir. “Rapor Al” butonuyla kaydedilen görüşmenin çıktısı alınabilir.

Öğretmen ve Veli Görüşmesinin Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Öğrencinin velisi ya da öğretmeni ile yapılan bireysel çalışmalar için ayrı bir ekran olmayıp girişler öğrenci ekranı üzerinden yapılmaktadır.

“Rehberlik Hizmet Türü” sekmesinde “Destek Hizmetler” seçeneği altında açılan “Müşavirlik” seçeneğine tıklanır. Çalışma veli ile yapıldıysa “Veliye Yönelik“; öğretmen ile yapıldıysa “Öğretmene Yönelik” seçeneği tıklanır. Açılan 3.aşama listesinden çalışma yapılan ilgili konu seçilir.

İhmal, İstismar, İntihar ve Tedbir Kararlarının Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Psikososyal müdahale çalışmaları altında üç başlığa yer verilmiştir. Bunlar bildirim yükümlülüğü, intihar, koruyucu ve destekleyici tedbir çalışmalarıdır.

Bu bölümde bildirim yükümlülüğü kapsamında yer alan ihmal, istismar vs. durumlara yer verilmiştir. Okul/kurumda resmi yollardan öğrenci ile ilgili bir bildirimde bulunulmuşsa yapılan bildirim bu bölüme işlenir.


Adli makamlara yansıyan intihar girişimleri (tamamlanmamış intihar) ve tamamlanmış intiharlar bu bölüme işlenir.


Öğrenci için alınmış tedbir kararının olması durumunda tedbir kararı bu bölüme işlenir.

Yönlendirme (Sevk) İşlemlerinin Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığına Bağlı Birimlere Yönlendirme: İyileştirici hizmetler alanındaki psiko-sosyal müdahale kapsamı dışında kalan yönlendirmeler için seçilir.


RAM’a Yönlendirme: RAM Rehberlik Hizmetleri Bölümü’ne yönlendirilen öğrenciler için seçilir. RAM Özel Eğitim Bölümü’ne yönlendirilen öğrenciler için Eğitsel Değerlendirme İstek Formu doldurulur.

Küçük Grup Görüşmesinin Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Küçük öğrenci gruplarıyla yapılan görüşmelerin/çalışmaların verilerinin girişi için öncelikle “Küçük Grup Görüşmesi” butonuna tıklanır.

Açılan ekranda görüşme yapılan öğrencilerin sınıf/şubesi seçilir.

Sınıf/şubedeki öğrencilerin listesi açılır ve listeden görüşülen öğrencinin adı seçilir.

Öğrencinin adı seçildikten sonra “Ekle” butonuna basılarak öğrencinin adı “Seçilen Öğrenciler” bölümüne aktarılır. Bu işlem grupta yer alan tüm öğrenciler eklenene kadar devam eder.

Ekleme işlemlerinden sonra “Devam” butonuna tıklanır.


Devam sekmesinden sonra görüşme ayrıntıları doldurmak üzere ekran açılır. Küçük grup görüşmeleri için önleyici ve gelişimsel hizmetler ile iyileştirici hizmetler seçilerek veri girişi yapılır.

Yapılan hizmete göre 1.aşama, 2.aşama ve 3.aşama seçilir.

Görüşme tarihi, başlama saati ve bitiş saati, çalışmanın yapıldığı yer, oturum sayısı doldurulur.

Disiplin/Öğrenci Davranışı Değerlendirme Kurulu Görüşmeleri: Yapılan çalışma kurula yansımış durumlar ile ilgiliyse bu bölüm seçilir.


Yapılan tüm işlemler “Kaydet” butonuna basılarak kaydedilir.


E-Rehberlik modülü grup veri girişi nasıl yapılır?

instagram beğeni
E-Rehberlik Modülü – Bireysel Veri Girişi Nasıl Yapılır? YAPILAN YORUMLAR