Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu

 

Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu, S.Y.1.a koduyla “S.Y. Yönlendirme” kategorisinde bulunan bir formdur.

KULLANIM AMACI: Özel eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen öğrenci için veya özel eğitim öğrencisinin kademe değişikliğinde, özel eğitim hizmetleri kurul kararına itiraz amacıyla RAM’a yapılacak müracaatlarda bu form kul­lanılır.

KİMLER KULLANIR? Bu form varsa okul rehberlik öğretmeni, derse giren öğretmenler ve velinin görüşü alınarak sınıf/şube öğretmeni tarafından doldurulur.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1. Aşağıdaki bölümler, okul idaresi tarafından doldurulacaktır: Genel bilgiler, Eğitsel değerlendirme isteği nedeni, Birey için önceden alınmış yerleştirme (resmi tedbir) kararı
  2. Öğrenciye ilişkin çalışmalar bölümünde; öğrencinin yönlendirilme nedeni ve buna ilişkin yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yazılacaktır.
  3. Kazanımlara/becerilere yönelik değerlendirme bölümünde her bir madde ile ilgili olarak; öğrencide o ka­zanım veya beceri tam olarak varsa/yapıyorsa (evet), ara sıra varsa/yapıyorsa (bazen), hiç yoksa (hayır), o kazanım veya beceri gözlenemediyse (gözlem yapılamadı) sütununa ( X ) işareti konularak işaretlenecektir.
  4. Öğrencide görme yetersizliği varsa veya görme yetersizliğinden şüpheleniliyorsa kazanımlara/becerilere yönelik değerlendirme kısmındaki diğer kazanımların yanı sıra “Görme Engelli Bireyler için Ek Değerlendirme” de doldurulacaktır.
  5. Görme yetersizliği bulunan öğrencide okuma yazma eğitiminde kabartma yazı (Braille) kullanılıyorsa belirtil­mek istenen diğer açıklamalar bölümüne “Kabartma yazı (Braille) kullanılıyor.” diye belirtilecektir.
  6. Öğrenci mesleki eğitim veren bir kuruma devam ediyorsa mesleki derslerine ait bilgiler adı geçen bölümde belirtilecektir.
  7. Öğrenciye yönelik gözlemler bölümünde öğrencide o davranış veya beceri sıklıkla gözlendiyse (her zaman), ara sıra gözlendiyse (bazen), hiç gözlenmediyse (hiçbir zaman) sütununa (X) işareti konularak değerlendirile­cektir.
  8. Öğretmen öğrenci ile ilgili gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra, varsa ayrıca belirtmek istediği bilgileri “Be­lirtilmek İstenen Diğer Açıklamalar” bölümüne yazacaktır.
  9. Bu form doldurulduktan sonra okul idaresi tarafından Döküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden RAM’a gön­derilecektir. Ayrıca posta veya veli aracılığıyla da kapalı zarf içinde gönderilebilir.
  10. Bu formun bir örneği rehber öğretmen tarafından öğrencinin dosyasında saklanacaktır.

 

Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Envanterin kullanımına yönelik sorularınızı forumda tartışabilirsiniz.

Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu BENZER İÇERİKLER
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu YAPILAN YORUMLAR