Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Öğrenci Grup Çalışması Formu

Öğrenci Grup Çalışması Formu

Öğrenci Grup Çalışması Formu, B.K.G.6.c koduyla “B.K.G. Görüşme” kategorisinde yer alan bir formdur.

KULLANIM AMACI: Sınıf uygulanan grup rehberliği çalışmalarını, kişiler arası ilişkileri güçlendirmek amacıyla oluşturulan psikolojik danışma gruplarını ve belirli bir amaca yönelik oluşturulan psikoeğitsel (Atılganlık, öfke kontrolü, sınav kaygısı, TBM ve okul düzeyinde) grup çalışmalarını yapılandırmak ve kayıt altına almak amacıyla kullanılır.

KİM KULLANIR?

Bu form psikolojik danışmanlar tarafından doldurulur.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Bu formun doldurulması, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yıl Sonu Çalışma Raporunun doldurulmasında kolaylık sağlar.

2. Bireye bilgi vermeyi ve bireyde farkındalık artırmayı amaçladığınız duygu düşünce ve davranışları ya da kazandırmayı hedeflediğiniz beceriler, “Hedef Davranış/Kazanım” bölümüne yazılır.

3. Grup çalışmalarınızda kullanılan yöntem ve teknikler ile oturum boyunca yaşananlar özet olarak süreç bölümüne yazılır.

Öğrenci Grup Çalışması Formu BENZER İÇERİKLER
Öğrenci Grup Çalışması Formu YAPILAN YORUMLAR