Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Okul Risk Haritası

 

Okul Risk Haritası, S.İ.2.a koduyla “S.İ. İzleme-Değerlendirme” kategorisinde bulunan bir formdur.

KULLANIM AMACI

‘Okul/kurumlarda öğrencilerin risk gruplarında yer alma durumlarını,  grup ve birey bazında yapılacak çalışmaları belirlemek için kullanılır. 

KİMLER KULLANIR

‘Rehberlik öğretmeni tarafından doldurulur. Sınıf risk haritalarına ait verilerin birleştirilmesiyle oluşturulur. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

‘Risk haritasında yer alan risk alanları, objektif değerlendirmeyle belirlenebilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte gözlem, görüşme ve bireyi tanıma teknikleri sonucunda elde edilen bilgiler ile risk grubunda olduğu belirlenen öğrenciler de çalışmalara dahil edilir. Örneğin özgüven eksikliği olan, antisosyal davranış gösteren, okula karşı olumsuz tutum sergileyen, sınıfta dışlanan, akran zorbalığına maruz kalan, şiddet eğilimi olan, ailesinin olanaklarından dolayı sosyal yaşantı eksikliği olan, istismar türlerine (fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik) maruz kalan,  anne baba tutumları dolayısıyla olumsuz davranış gösteren, ihmal türlerine (duygusal, fiziksel, eğitim, sağlık) maruz kalan, alkol, madde ya da teknoloji bağımlılığı olan öğrenciler vb. 

 

Okul Risk Haritası, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Envanterin kullanımına yönelik sorularınızı forumda tartışabilirsiniz.

Okul Risk Haritası BENZER İÇERİKLER
Okul Risk Haritası YAPILAN YORUMLAR