Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Özelde Çalışan Psikolojik Danışmanlara Dönük Taciz Üzüntü Vericidir

Özelde Çalışan Psikolojik Danışmanlara Dönük Taciz Üzüntü Vericidir

  • Ana Sayfa
  • Özelde Çalışan Psikolojik Danışmanlara Dönük Taciz Üzüntü Vericidir

Özelde Çalışan Psikolojik Danışmanlara Dönük Taciz Üzüntü Vericidir

KAMUOYU İLGİLİ MESLEK DERNEKLERİ VE MENSUPLARINA

Bazı ruh sağlığı meslek mensuplarının özelde çalışan psikolojik danışmanların çalıştıkları veya açtıkları kurumlara dönük asılsız bildirimlerle sürekli tacizi üzüntü vericidir.

Psikoloji mezunları, Klinik yüksek lisans programını bitirse, hatta alanda Profesör unvanı alsa dahi; özel sektörde Psikolojik Danışma Merkezi açamazlar. Aynı durum, Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunları için de geçerlidir. Bu konuda, Sağlık Bakanlığı’ nın ilgili yazısı açıktır ve bu yazı gereğince Psikoloji ya da PDR mezunları Klinik yüksek lisans sonrası ancak hekim ile birlikte Psikolojik Danışma Merkezi açabilirler.

Ruh Sağlığı İstismarını Önlemek İçin Psikoloji Mezunlarını Destekliyoruz

Biz Psikolojik Danışma ve Rehberlik alan mezunları ve Türk PDR Derneği olarak Psikoloji mezunlarının huzurla görevlerini yapmasını arzu ediyoruz ve en azından özel sektörde halkın, üfürükçü,koç, sahte ruh sağlığı istismarına karşı çaba gösterdiklerini düşünerek Psikoloji mezunlarını destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı’ na,TBMM Sağlık Komisyonu’ na ve milletvekillerine Psikoloji mezunlarının ve Psikolojik danışmanların, özelde hekim olmadan iş yeri açması için dosyalar sunuyor, lobi faaliyetleri yürütüyoruz. Bu çalışmalarda yalnız kaldığımız da bir gerçektir. Hal böyle iken, özel sektörde iş yeri açan Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunu arkadaşlarımızın sürekli şikayet edildiği, taciz edildiğini görüyoruz ve maalesef bu bildirimleri yapanların tamamının Psikoloji mezunu olduğunu üzüntü ile öğreniyoruz.Yine hastanelerde çalışan Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans mezunu olup klinik psikoloji yüksek lisanslı meslektaşlarımızın çalıştığı hastaneler aranarak hem hastane, hem arkadaşlarımız taciz edilmektedir.

Arkadaşlarımızın ve İlgili Kurumlarımızın Taciz Edilmesi Suçtur

Arkadaşlarımız Tababet Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yasal olarak çalışmaktadır. Yasal olarak çalışan arkadaşlarımızın ve ilgili kurumların taciz edilmesi suçtur. Bununla ilgili olarak bir kişinin, Psikoloji mezunlarının derneğini kullanarak, hastaneyi taciz ettiği tespit edilmiş mezuniyeti ve kimlik bilgileri ile birlikte gerekli yasal bildirimde bulunulmuştur. Sahte ruh sağlığı istismarcılarnı, mesleki ehliyet sınırlarının dışına çıkan koçları önlemek için işbirliği gerekir. Ruh sağlığı meslek mensuplarınca bildirim yapılacak kişiler ruh sağlığı alan uzmanları değildir. Kaldı ki özel sektörde Psikoloji ve Psikolojik Danışma mezunlarının pozisyonu, yasal durumu aynıdır, aynı koşullar içinde biz de mi alanımızın uzmanları için bildirimde bulunalım?

Seyirci Kalamayız

Özelde çalışan arkadaşlarımızın sürekli taciz edilmesi ve yasal bildirimlerinin yapılmasına seyirci kalamayacağımızı bildiriyor, özellikle ilgili derneklerinin bu konuda gerekli uyarıyı yapmasını talep ediyoruz.

Ortak Mücadele Vermeliyiz

2020 yılı içerisinde; ruh sağlığı alan istismarı, okullarda yasal olarak çalışma ve sahte unvan ile halkın ruh sağlığı istismar etme gibi 383 duruma yönelik resmi olarak bildirimde bulunan derneğimiz ve mezunlarımızın beklentisi;
diğer ruh sağlığı dernekleri ve mensuplarının da ruh sağlığı alandaşlarını asılsız bildirimlerle taciz etmek yerine ruh sağlığı alanı istismarcılarına karşı ciddi ve ortak bir mücadele vermeleridir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu

Özelde Çalışan Psikolojik Danışmanlara Dönük Taciz Üzüntü Vericidir YAPILAN YORUMLAR