Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Şiddet Algısı Anketi (Veli)

Şiddet Algısı Anketi (Veli)

Şiddet Algısı Anketi (Veli), B.K.A.10.c koduyla “B.K. Kendini Anlatma Teknikleri” kategorisinde bulunan bir ankettir.

KULLANIM AMACI: Anne babanın çocuğun evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalabileceği davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılır.

UYGULAYICI: Rehberlik öğretmeni veya sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından uygulanır.

HEDEF KİTLE: 4. sınıf dahil olmak üzere ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrenci velilerine uygulanabilir.

UYGULAMA SÜRECİ: Grup uygulamalarının veli toplantıları vb. sırasında yüz yüze yapılması önerilir. Yüz yüze uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda anketlerin öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılması şeklinde uygulanabilir. Bireysel uygulamalar rehberlik öğretmeni tarafından rehberlik servisinde yapılır.

DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA

Şiddet algısı ev, okul, okul çevresi ve elektronik ortam olmak üzere dört boyutta ele alınmıştır.

• Ev ortamı boyutu 1-12 arası,

• Okul ortamı boyutu 13-27 arası,

• Okul çevresi boyutu 28-34 arası,

• Elektronik ortam boyutu 35-40 arası maddeleri içermektedir.

Değerlendirme sonucunda anne babaların her boyutla ilgili olarak işaretlediği seçenekler dikkate alınır.

“Kararsızım” ve “Şiddet değildir” seçeneklerini işaretleyen anne babaların çocuklarına önceden şiddet uygulamış olma ihtimalleri, gelecekte şiddet uygulama ihtimalleri, çocuk şiddete maruz kaldığında bunun farkında olmama riski taşıdıkları düşünülmelidir. Bu kapsamda şiddet türleri, çocuk hakları, uygun bakım verme, ebeveynlik becerileri, olumlu davranış kazandırma yöntemleri hakkında eğitici ve bilgi verici çalışmalar yapılır.

Anne babaların şiddeti algısı ile çocukların şiddete maruz kalma düzeyleri birlikte değerlendirilmek istendiğinde Şiddet Sıklığı Anketi ile eş zamanlı kullanılabilir. Bu çalışmalar için http://siddetinonlenmesi.meb.gov.tr/ linkinde yer alan Proje Çıktıları başlığında “Rehberlik Faaliyetleri”, “Model Okul Çalışmaları”, “Farkındalık Çalışmaları”, “Görünürlük Çalışmaları” bölümlerindeki dokümanlardan yararlanılabilir.

Şiddet Algısı Anketi (Veli), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

“Şiddet Algısı Anketi” sonuç çizelgelerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

manisa escort
Şiddet Algısı Anketi (Veli) BENZER İÇERİKLER
Şiddet Algısı Anketi (Veli) YAPILAN YORUMLAR