Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Şiddet Sıklığı Anketi (Veli)

Şiddet Sıklığı Anketi (Veli)

Şiddet Sıklığı Anketi (Veli), B.G.G.10.c. koduyla “B.G. Gözlemsel Teknikler” kategorisinde bulunan bir ankettir.

KULLANIM AMACI: Öğrencinin evde okulda okul çevresinde ve internet ortamında maruz kaldığı şiddetin sıklığını anne baba gözlemine göre belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.
Şu durumlarda kullanılabilir:
●Bir öğrencinin veya öğrencilerin, şiddete maruz kaldığından şüpheleniliyorsa,
●Okul genelinde veya sınıf düzeyinde şiddet davranışlarının sıklığına dair durumu belirleyerek şiddeti önlemeye yönelik koruyucu önleyici çalışmalar planlamak amacıyla,
●İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılabilir.


UYGULAYICI: Rehberlik öğretmeni veya sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından uygulanır.


HEDEF KİTLE: 4. sınıf dahil olmak üzere ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrenci velilerine uygulanabilir.


UYGULAMA SÜRECİ: Grup uygulamalarının veli toplantıları vb. sırasında yüz yüze yapılması önerilir. Yüz yüze uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda anketlerin öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılması
şeklinde uygulanabilir. Bireysel uygulamalar rehberlik öğretmeni tarafından rehberlik servisinde yapılır.


DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA
Şiddet sıklığı ev, okul, okul çevresi ve elektronik ortam olmak üzere dört boyutta ele alınmıştır.
● Ev ortamı boyutu 1-12 arası,
● Okul ortamı boyutu 13-27 arası,
● Okul çevresi boyutu 28-34 arası,
● Elektronik ortam boyutu 35-40 arası maddeleri içermektedir.
Değerlendirme sonucunda şiddet sıklığının “ayda bir kaç kez oldu” ve “Hemen hemen her gün oldu” seçeneklerinin işaretlendiği her durum dikkate alınır.
Bireysel çalışmalar: Veli, ankette öğrencinin şiddete maruz kaldığını belirtmiş ise veli ve öğrenci ile bireysel görüşme yapılır. Bireysel görüşmelerden elde edilen bilgiye göre öğrencinin şiddetten etkilenmesi
söz konusu ise öğrenci danışma sürecine alınır. Danışma sürecinde öğrencinin mağdur olma potansiyeli değerlendirilir ve öğrenciyi güçlendirme çalışmaları yapılır. Şiddet aileden geliyor ise veya öğrencinin aile desteğine ihtiyaç duyduğu değerlendirildiğinde aile görüşmesi yapılır. Şiddet bir öğretmenden geliyor ise öğretmene sınıf yönetimi, olumlu davranış geliştirme yöntemleri gibi konularda müşavirlik yapılır. Gerektiğinde emniyet, adli makamlar veya ASPB’ nin ilgili kuruluşlarına bildirimde bulunulur.
Grupla Çalışmalar: Okul genelinde veya sınıf düzeyinde şiddet davranışlarının sıklığına dair durumu belirlemek amacı ile kullanıldığında, ihtiyaç olduğu saptanan her bir boyuta göre koruyucu önleyici çalışma planlanır. Bu çalışmalar için http://siddetinonlenmesi.meb.gov.tr/ linkinde yer alan Proje Çıktıları başlığında “Rehberlik Faaliyetleri”, “Model Okul Çalışmaları”, “Farkındalık Çalışmaları”, “Görünürlük Çalışmaları” bölümlerindeki dokümanlardan yararlanılabilir.

Şiddet Sıklığı Anketi (Veli), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

“Şiddet Sıklığı Anketi” sonuç çizelgeleri dosyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tekirdağ escort
Şiddet Sıklığı Anketi (Veli) BENZER İÇERİKLER
Şiddet Sıklığı Anketi (Veli) YAPILAN YORUMLAR