Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Snellen Testi

Snellen Testi

KULLANIM AMACI

Snellen Testi öğrencilerin görme yönünden tarama yapmak için kullanılan pratik bir testtir. Kart halinde (22 x 55 cm) ebatlarında standart halde basılmıştır. Bu kart “E” halinin değişik boyda ve değişik pozisyonda sıralanmasından meydana gelen bir tablodur.

 NASIL KULLANILIR?

1-       Snellen Testinin uygulanması için testin asıldığı yer (duvar, yazı tahtası, vb.) ile teste alınan öğrenci arasında  6 metre uzaklık olması gerekir. Yani derinliği  6 metreden az olan oda ve derslikler test yeri olarak kullanılamaz.

2-       Test alanı olacak yerin yeteri kadar ışık alması gerekir. Boyutları ve ışık durumu uygun olmayan dersliklerdeki öğrenciler test uygulaması sırasında daha uygun sınıflarla yer değiştirilebilir.

3-       Snellen kartı çocuklar ayakta durduklarında göz hizasında olacak şekilde duvara altından ve üstünden bant ile yapıştırılır veya asılır.

4-       Snellen kartı yakınında renkli dikkati çekecek başka eşyalar bulunmamasına, parlayacak şekilde ışığın doğrudan kart üzerine düşmemesine, kartın gölgede kalmasına dikkat edilir. Özellikle testi uygulayacak kişi kendi gölgesini test üzerine düşürmemelidir. Sabah ve öğleden sonra pencerelerden gelen ışık değişimleri kontrol edilmelidir. Bu işlemler yapılarak testin en iyi şekilde görülmesi sağlanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Önce amaç belirtilir, yardımcı bir “E” şeklinden  yararlanılarak öğrencilere açıklama yapılır.

                AÇIKLAMA : “E” şekli sınıfa gösterilerek çocuklar elimde “E” harfine benzeyen bir şekil var denilir. Şeklin ağzını yukarıya doğru tutar ve şeklin ağzını tavana baktığını, pencereye tutarak pencereye baktığını, kapıya tutarak kapıya baktığını, aşağıya tutarak aşağıya baktığını belirtir. Böylece yönleri kavratılır. Daha sonra Snellen kartı gösterilerek “bakın burada “E” ye benzeyen büyüklü küçüklü ve değişik yönlere bakan birçok şekil var” denilir. “Ben size hangisini gösterirsem o şeklin ağzının veya dişlerinin hangi yöne baktığını (yukarı, aşağı, kapıya, pencereye) kimin gözü kapalı ise o arkadaşınız cevap verecektir” şeklinde açıklaması yapılır. Öğrenci şeklin yönünü işaretle de belirtebilir.

                Kart daha önce açıklanan kurallara uyularak sınıfta uygun olan yere asılır. Karttan itibaren  6 metre uzaklık ölçülür ve tebeşirle öğrencilerin ayakları sığacak büyüklükte dikdörtgen veya kare şeklinde bir çerçeve çizilir. Bu yer tam  90 derece kartın karşısında olması gerekir. Öğrenciler uygun bir şekilde sıraya dizilir. Öğrenciler teker teker bu kareye gelerek Snellen kartına bakacaklardır. Bu arada kare içine gelen arkadaşlarının gözlerini kapamak üzere bir öğrenci görevlendirilir. Teste önce sağ gözden başlanır. Bunun için önce sol göz tutulur. Öğretmen kart üzerinde bir çubuktan yararlanılarak değişik istikamette olan “E” ye benzeyen şekillerin ağzının veya dişlerinin hangi yöne baktığını sorar.

                İlk önce 30, 40 fitliklerden başlanılır. Bu sıralardan iki veya üç şekil sorulur. Bir şekil sorulunca tesadüfi tutturulabilir. Öğrenci şeklin yönlerini bilemez ise yukarıya çıkılır. Bilirse bir aşağıya inilir. En son görme yeri bulunur ve bu sıradaki şekillerin sağda kaç fit yazıyorsa öğrencinin göz tarama fişinden adı bulunarak sağ göz sütununa  o gözün görme fiti yazılır. (Örneğin 20 fit ise 20 fit yazılır.)

                Sağ gözünün görme durumu ölçülen öğrenci sıranın sonuna geçer, yerine oturmaz. Çünkü grubun teker teker sol gözleri tutularak sağ gözün görme durumu belirlenecektir. Aynı anda öğrencinin iki gözüne bakılmamasının amacı bir gözü tutulurken göz aniden açılırsa gözde kararma olabileceğinden ölçümü olumsuz yönde etkileyebilir. Sağ göz görme ölçümü belirlenen öğrenciler hemen grubun sonuna geçer ve tekrar sırasının gelmesini bekler. Grubun tamamı için aynı işlem yapılır.

DEĞERLENDİRME

Tarama fişine bakılarak 30 fitlik ve yukarı mesafeleri göremeyen öğrenciler doktora sevk edilir. Sınıflarda da ön sıralara oturtulmaları gerekir. Doktora gitmesi gereken öğrencilerin velilerine bilgi verilir.

                20 fiti göremeyen öğrenciler ön sıralarda oturtulur. Ayrıca 15 fitlik şekilleri bazı öğrencilerin görememeleri normaldir. Bunlara işlem yapılmaz.

1 fit =30,48 cm

Snellen testi B.G.D.1.c koduyla form haritalarında yer almaktadır.

Snellen Testi BENZER İÇERİKLER
Snellen Testi YAPILAN YORUMLAR