Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Spielberger Sınav Tutum Ölçeği

Spielberger Sınav Tutum Ölçeği / Sınav Kaygısı Envanteri

Spielberger ve bir grup doktora öğrencisi tarafından Güney Florida Üniversitesi’nde üzerinde çalışılıp 1980’de yayınlanan bir psikometrik ölçektir (Börü, 2000).

Öğrenciler sınav öncesinde, sınav anında ve sınavdan sonra sıklıkla duydukları kaygılarını envanterde 4 dereceli ölçekle ifade ederler. Her ifade için dört yanıt şıkkı vardır. Her şıkkın puan ağırlığı o şıkka verilen rakamlarla belirlenir. O nedenle her madde için puanlar 1 ile 4 arasında değişir.

1. maddede puanlama verilen rakamların tam tersi şekilde hesaplanır ya da alınan puan 5’ten çıkarılarak hesaplanır. 1. madde dışında tüm maddelerin puanları şıklara verilen rakamlarla belirlenir. (Yani 1. maddeyi işaretlediği likerte göre sırayla 4-3-2-1 puan şeklinde hesaplarken diğer 19 maddeyi 1-2-3-4 şeklinde puan vererek hesaplıyoruz.)

Envanterde üç tür puan hesaplanır. Tümtest puanı (SKE-T), ağırlığı 20-80 puan arasında değişir. Diğerleri ise envanterin alt testleri olan Kuruntu alt testi (SKE-K) ve Duyşsallık alt testi (SKE-D) puanlarıdır. Kuruntu alt testi 8 maddeden (2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 20) oluşur. Ağırlığı 8-32 puan arasında değişir.

Duyuşsallık alt testi 12 maddeden (1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19) oluşur. Ağırlığı 12-48 puan arasında değişir. Her iki alt testten elde edilen puanların toplamı Tümtest puanını oluşturur.

Testte boş bırakılmış veya geçersiz yanıtların sayısı Tümtest için 2’den alt testler için 1’den fazla olmamalıdır. Elde puanlanabilen envanter için alt test puanları ayrı ayrı hesaplandıktan sonra her ikisi toplanarak Tümtest puanı elde edilir.

Kaygı yaşayan öğrenciler nasıl belirlenir?

Envanterden alınan Tümtest puanlarının T puanına çevrilmesi gerekmektedir. T puanında 50 ve üstü puan alan öğrencinin sınav kaygısını yoğun yaşadığı düşünülebilir.

T Puanı nasıl hesaplanır?

T puanı, Z puanı gibi bir standart puandır. 

T puanını “aritmetik ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan ve normal dağılım gösteren standart bir puan” olarak tanımlamak mümkündür. T puanı, Z puanının 10 katının 50 fazlasına eşittir. T puanının bulunması için öncelikle Z puanı bulunur daha sonra aşağıdaki formül kullanılır.

Z puanı = (Öğrencinin aldığı puan – Aritmetik ortalama) / Standart sapma

T puanı=10(z)+50

Örnek Excel Değerlendirme Dosyam

Öğrencilerim için uyguladığım envanterin T puanları bulmak için excel dosyasına formülü girdim. Sizler de bu dosyayı kullanıp, öğrenci isimlerini ve Tüm test puanlarını değiştirip T puanlarını hızlıca çıkarabilirsiniz. T puanı olarak 50 ve üstü puan alan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapabileceğiniz gibi bu öğrenciler ile 8-10 kişilik BDT temelli sınav kaygısı psikoeğitim grup programı uygulayabilirsiniz. İlgili excel değerlendirme dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

Spielberger Sınav Tutum Envanteri Değerlendirme

Emrah Köroğlu

Spielberger Sınav Tutum Ölçeği BENZER İÇERİKLER
Spielberger Sınav Tutum Ölçeği YAPILAN YORUMLAR