Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Türk Psikologlar Derneği Yönetiminin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunlarının Adalet Bakanlığındaki Pedagog Kadrolarının Kaldırılmasına İlişkin Talebi Hk. Basın Açıklaması

Türk Psikologlar Derneği Yönetiminin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunlarının Adalet Bakanlığındaki Pedagog Kadrolarının Kaldırılmasına İlişkin Talebi Hk. Basın Açıklaması

  • Ana Sayfa
  • Türk Psikologlar Derneği Yönetiminin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunlarının Adalet Bakanlığındaki Pedagog Kadrolarının Kaldırılmasına İlişkin Talebi Hk. Basın Açıklaması

Türk Psikologlar Derneği Yönetiminin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunlarının Adalet Bakanlığındaki Pedagog Kadrolarının Kaldırılmasına İlişkin Talebi Hk. Basın Açıklaması

 

Adalet Bakanlığı kadroları, Devletimizin adalet sistemi ve hukukun işlemesi için özenle belirlenmiş ve mevzuatla tanımlanmış kadrolarıdır. “Pedagog” bu kadrolardan biridir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ,hukuku yanında uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklere dayalı olarak adli süreçler içerisinde çocuklarla ilgili pedagojik ve psikolojik destek ve çalışmaları yapması yönünde, 1950’li yıllardan bu yana Adalet sisteminde başarıyla yetkinliği dahilinde görev yapan bir uzmanlıktır. Ülkemizde Pedagoji Bölümü 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuş ve günümüzde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programlarından mezun meslektaşlarımız Adalet Bakanlığının ihtiyaç duyduğu Pedagog kadrosunda istihdam edilmektedir. Adalet Bakanlığında en kırılgan gruplara yönelik hizmetler sunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yaptığımız görüşmelerimizde Pedagog kadrosunda çalışan personelin yetkinliği ve verimliliğinden memnun olduklarını ve daha çok Pedagog istihdam edilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade etmektedirler.

Diğer taraftan, Adalet Bakanlığının psikoloji mezunundan önce pedagog ihtiyacı olduğu bu ihtiyacı karşılayamadığında yine MEB bünyesinde görev yapan Psikolojik Danışmanlardan destek istemekle birlikte raporlarda Pedagog görüşünü önceledikleri ve Aile Mahkemelerinde de Pedagog görüşünün önemi Hakimlerce bilinmektedir. Pedagoglar Adalet Bakanlığında hukuki süreç dahilinde mağdur çocuklarla ilgilenen en önemli kadrodur. Hal böyleyken Türk psikologlar derneğinin kendi mezun ve hakları yönünde çalışması gerekirken Adalet Bakanlığından Pedagog kadrosunun kaldırılmasını talep etmesi Adalet sisteminden ne kadar ilgisiz ve bilgisiz olduklarını, hukuki zorunlulukları dahi öteleyerek bir meslek grubuna nasıl saygısız ve saldırganca ötekileştirmek istediklerini ortaya koymaktadır. Taleplerinin gerçek dışılığı yanında mağdur çocukların haklarını dahi yok sayacak kadar mantık ve gerçekliklerini kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Talepleri mağdur çocukları yok saymak yanında kadromuza ve Pedagog kadrosunda çalışan meslektaşlarımıza saygısızlıktır, Adı geçen Dernek yönetimi büyük vaatler ve umutlarla geldiği ve yaklaşık 1 yıl sonunda maalesef üyelerine en küçük kazanım sağlayamamanın yetersizliği ve eksikliği ile üyelerinin gözünü boyamak adına mesleki saygıdan uzaklaşmışlardır. Adalet Bakanlığına son yıllarda psikoloji mezunu yerine azımsanmayacak düzeyde manevi danışmanların alındığı ve bu personelin cezaevlerinde psikologlar yerine çalıştığını kendi çalışma alanlarını manevi danışmanlara kaybettiklerini görmezden gelmeleri ve bu konuda mezunları adına en küçük ifade de dahi bulunmamaları ise ilgili derneğin gerçek sorunlardan ne kadar uzak olduklarını, mezunlarının iş istihdam sorunları yerine suni taleplerle göz boyamaya çalıştığını üzülerek görüyoruz.

Mevcut yönetimin bu keyfi ve marjinal tavırları ve çocuksu talepleri ile saldırganlıkları başarısızlıklarının tezahürüdür ve halihazırda birlikte özveriyle çalışan ruh sağlığı meslek grupları arasında çalışma barışını bozmaya yönelik ve iyi niyetten yoksun olduğu açıktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

Türk Psikologlar Derneği Yönetiminin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunlarının Adalet Bakanlığındaki Pedagog Kadrolarının Kaldırılmasına İlişkin Talebi Hk. Basın Açıklaması BENZER İÇERİKLER
Türk Psikologlar Derneği Yönetiminin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mezunlarının Adalet Bakanlığındaki Pedagog Kadrolarının Kaldırılmasına İlişkin Talebi Hk. Basın Açıklaması YAPILAN YORUMLAR