Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Veliler İçin Ortaokul RİBA Anketi

Veliler İçin Ortaokul RİBA Anketi

Veliler İçin Ortaokul RİBA Anketi, B.K.A.24.a koduyla “B.K. Kendini Anlatma Teknikleri” kategorisinde bulunan bir ankettir.

KULLANIM AMACI: Bu form öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu formdan elde edilecek sonuçlar okul rehberlik programının hazırlanması ve okulun özel hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılabilir. Form grupla uygulanabilir. Ayrıca izleme ve değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak da kullanılabilir.

UYGULAYICI: Sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Uygulama sürecinde rehberlik öğretmeni sınıf/şube rehber öğretmenine müşavirlik eder.

HEDEF KİTLE: Ortaokul kademesindeki tüm öğrenci velilerine uygulanabilir.

UYGULAMA SÜRECİ: Velilerin anket sorularını içtenlikle cevaplamalarını sağlayabilmek için isimlerinin alınması tavsiye edilmemektedir. İmkânlar ölçüsünde okuldaki bütün öğrenci velilerine uygulanması önerilir. Öğrenci sayısı fazla olan okullarda sınıf ve cinsiyet özellikleri dikkate alınarak, okulun bütününü temsil edecek şekilde her sınıf düzeyinden birkaç sınıfın öğrenci velilerine uygulanabilir. Okuldaki öğrenci velilerinin en az %30’una uygulanması önerilir.

DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA: Anket veri girişleri ve değerlendirme süreçleri rehberlik öğretmeni tarafından gerçekleştirilir. Rehberlik öğretmeni tarafından Öğrenci Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA) (Ortaokul-Veli Formu) Okul Sonuç Çizelgesi doldurulur.

Ankette yer alan maddeler kişisel sosyal-rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere üç gelişim alanına yönelik olarak düzenlenmiştir.

● Kişisel-sosyal rehberlik alanına yönelik maddeler: 1-24 arası

● Mesleki rehberlik alanına yönelik maddeler: 25-29 arası

● Eğitsel rehberlik alanına yönelik maddeler: 30-42 arası.

Puanlama: Hayır Kesinlikle Katılmıyorum: 1, Hayır Katılmıyorum: 2, Kararsızım: 3, Evet Katılıyorum: 4, Evet Kesinlikle Katılıyorum: 5 puan olacak şekilde hesaplanır.

Her maddenin toplam puanları ayrı ayrı hesaplanır ve ortalamaları alınır. Toplam puanı en yüksek olan maddeler okul rehberlik programı özel hedeflerinin belirlenmesi noktasında göz önüne alınır. Öğrenci velileri tarafından öğrencilerin rehberlik ihtiyacı olarak belirtilen diğer maddeler okul rehberlik programında yer alacak kazanım ve çalışmaların belirlenmesi sürecinde kullanılabilir. Gelişim alanlarının toplam puanları da ayrıca hesaplanabilir. Okul rehberlik programında hangi gelişim alanına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği konusunda anket sonuçlarından yararlanılabilir. Anket sonuçları Öğrenci Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA) Ortaokul-Öğrenci ve Ortaokul-Öğretmen Formları’nın sonuçları ile birlikte değerlendirilir. Anket sonuçları doğrultusunda öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla veli ve öğretmenlere yönelik çalışmalar da planlanabilir. Ayrıca anket sonuçları ön test-son test aracı olarak kullanıldığında, öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının ne derece karşılandığını belirlemek amacıyla program değerlendirme sürecinde de (diğer program değerlendirme araçları ile birlikte) kullanılabilir.

Veliler İçin Ortaokul RİBA Anketi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Ortaokul RİBA sonuç çizelgeleri için buraya tıklayınız.

maraş escort
Veliler İçin Ortaokul RİBA Anketi BENZER İÇERİKLER
Veliler İçin Ortaokul RİBA Anketi YAPILAN YORUMLAR