Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Verimli Ders Çalışma Kontrol ve Sonuç Listesi

Verimli Ders Çalışma Kontrol ve Sonuç Listesi

S.Ç.13.c kodlu “Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi Sonuç Çizelgesi” ve B.K.İ.1.c kodlu “Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi” dosyalarını içermektedir.

KULLANIM AMACI: Öğrencinin okul başarısında etkili olan verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından kendini değerlendirmesi, rehberlik öğretmeninin verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından grubun eksikliklerini tespit etmesi, bireysel ve grup çalışmalarını planlaması amacıyla kullanılır. İzleme değerlendirme çalışmaları, ön test-son test şeklinde de kullanılabilir.

UYGULAYICI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Rehberlik öğretmeni, bireysel planlama yapmak amacıyla bireysel olarak uygulayabilir.

HEDEF KİTLE: Ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.

UYGULAMA SÜRECİ: Sınıf rehber öğretmeni kontrol listesini öğrencilere dağıtır, maddelerin üzerindeki yönergeyi okur ve uygulanmasını sağlar.

DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA:

1. Grup olarak uygulandığında; altı boyuttan oluşan kontrol listesine verilen yanıtlar doğrultusunda değerlendirme yapılır. ‘Kısmen’ ve ‘Hayır’ yanıtlarının çoğunlukta olduğu boyutlar ile ilgili olarak rehberlik öğretmeni tarafından veya rehberlik öğretmeni müşavirliğinde sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından sınıfta bilgilendirme çalışması yapılır.

2. Bireysel olarak uygulandığında; öğrencinin ‘Kısmen’ ve ‘Hayır’ yanıtları dikkate alınarak öğrenciye geribildirim verilir. Geribildirimden sonra öğrencinin geliştirmeyi hedeflediği verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri, öğrenme sürecinde izlenir. Öğrenci yeterli düzeye gelinceye kadar izleme ve geri bildirim süreci devam eder.

3. Kontrol listesi, öğrencinin hedef belirleme ve zaman yönetimi konularındaki becerileri ile birlikte ele alınarak öğrenciye bireysel planlama sürecinde destek sunulur.

Verimli Ders Çalışma Kontrol ve Sonuç Listesi BENZER İÇERİKLER
Verimli Ders Çalışma Kontrol ve Sonuç Listesi YAPILAN YORUMLAR