Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Yaşam Pencerem Formu ve Sonuç Çizelgesi

Yaşam Pencerem Formu ve Sonuç Çizelgesi

“Yaşam Pencerem Formu ve Sonuç Çizelgesi” dosyası B.K.P.1.c kodlu “Yaşam Pencerem” formu ve S.Ç.11.c kodlu “Sonuç Çizelgesi” dosyalarını içermektedir.

KULLANIM AMACI

Yaşam Pencerem çalışması ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde uygulanmak üzere okul rehberlik hizmetleri planına yerleştirilir. Bu uygulama ile yıl boyunca yürütülen rehberlik hizmetlerinin işlevselliğinin artırılması için ihtiyaçların tespiti, sınıf ve okul risk haritası oluşturulurken öğretmen gözleminin yanı sıra daha objektif değerlendirme yapılması ve her bir öğrencinin kişisel problemlerinin tespiti amaçlanır. Okul, sınıf ve öğrenci bazında daha sağlıklı tespitlerin ve uygun çalışmaların yapılabilmesi için uygulanan Öğrenci Bilgi Formu ve Yaşam Pencerem sonuçlarının yanı sıra okul yönetiminden elde edilen “Danışmanlık ve Eğitim Tedbir Kararı Olan Öğrenciler Listesi’ ve ‘Özel Eğitim Gereksinimli Öğrenciler Listesi’ ile birlikte bütüncül olarak değerlendirme yapılması gerekir. Değerlendirmeniz sonucunda Sınıf Risk Haritası Çizelgesinin ilgili kısımlarına öğrencinin adı soyadı yazılır. Sonuçlar doğrultusunda bireysel görüşmelerinizi planlayınız. Ayrıca her bir maddenin sınıf\okul tarafından kaç defa işaretlendiğini belirleyerek en çok işaretlenen maddelere karşı önleyici\müdahale edici çalışmalar yapılır. Öğrenciler hakkında eğitim öğretim yılı başında yürütülen bu çalışmaların yanı sıra yıl içerisinde uygulanacak bireyi tanıma teknikleri ile kapsamlı bilgiler elde edilerek çalışmalara devam edilir.

 KİMLER KULLANIR?

Öğrenci Profili Belirleme Programı Yaşam Pencerem Anketi sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından uygulanarak sonuçlar ilgili forma kaydedilir ve bir nüshası okul psikolojik danışmanına teslim edilir. Psikolojik danışmanı olmayan okullarda sınıf/şube rehber öğretmenleri uygulama sonuç çizelgelerini ve “Sınıf Risk Haritası”nı (Sınıf Risk Haritası) ilgili okul müdür yardımcısı ile paylaşır, gerekli önlemler ve yapılması gereken çalışmaları birlikte planlar ve gerektiğinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapar.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. “Yaşam Pencerem“ değerlendirilmesi sırasında en çok işaretlenen maddeler psikolojik danışman veya sınıf/ şube rehber öğretmeni tarafından tespit edilerek bu maddelere yönelik gerekli (öğrenci/sınıf/okul bazında) çalışmalar planlanır. Öğrencinin hiç işaretleme yapmaması halinde olası durumlar (güven algısı /direnç) göz önünde bulundurarak okul psikolojik danışmanı veya sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından bireysel görüşme yapılır.

2. Psikolojik danışman formda kritik, önem arz ettiğini düşündüğü maddeler ile ilgili işaretlemeler yapan öğrencilerin “Öğrenci Bilgi Form”larını ve sınıf/şube rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki gözlemlerini dikkate alarak görüşme önceliğine göre bireysel görüşme planı hazırlar.

3. Yaşam Pencerem anketi okulöncesi ve ilkokullarda uygulanmadığından bu kademelerde sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sınıf Risk Haritası, okul psikolojik danışmanı tarafından Okul Risk Haritası oluşturulur, rehberlik hizmetleri ihtiyaçları belirlenir; ancak bu tespitleri yaparken öğretmen gözlemi, e-okul listeleri ve öğrenci düzeyine uygun bireyi tanıma tekniklerinden de yararlanılır.

Yaşam Pencerem Formu ve Sonuç Çizelgesi BENZER İÇERİKLER
Yaşam Pencerem Formu ve Sonuç Çizelgesi YAPILAN YORUMLAR