Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Yol Haritam Formu

Yol Haritam Formu

Yol Haritam Formu, B.K.G.12.c koduyla “B.K.G. Görüşme” kategorisinde yer alan bir formdur.

KULLANIM AMACI: Bu formlar sosyal ve akademik faaliyetlerin artarak önem kazandığı günümüzde öğrencilere zaman yönetimini planlamalarında destek sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 1. form öğrencinin bir hafta boyunca yaptığı tüm etkinliklerin çizelge halinde yazılarak zamanını nasıl değerlendirdiğini, ikinci form ise öğrencinin zamanı etkili bir şekilde planlamasını, öğrencinin ihtiyacına göre ders ve ders dışı etkinliklerin bir haftalık süreçte planlanarak uyabildiği ve uyamadığı etkinlikleri görmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

UYGULAYICI: Yol Haritam psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır.

HEDEF KİTLE: Form 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sınıf seviyelerinde zaman yönetimi ve ders çalışma programı desteği isteyen öğrencilere uygulanabilir.

UYGULAMA SÜRECİ: Öğrenciye birinci form verilerek bir hafta süreyle formdaki ilgili yerleri doldurması sonrası psikolojik danışma ve  rehberlik servisine getirmesi beklenir. Öğrencinin bir hafta boyunca neler yaptığı ortaya konduktan sonra ders ve ders dışı etkinliklerin ağırlığı öğrenciyle birlikte değerlendirilir. Birinci formdaki sonuçların öğrenciyle ayrıntılı şekilde konuşulması ikinci forma yeterli hazırlığı sağlayacaktır. İkinci formda öğrenci ders içi ve ders dışı etkinliklerini planlar. Bir hafta süreyle planına ne derece uyduğunu gözlemleyerek tablodaki ilgili yerleri doldurması istenir.

DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA

 Form üzerinden öğrencinin zamanını nasıl değerlendirdiğini görmesi amaçlanır. Birlikte değerlendirilir ve tartışılır. Öğrenciye plan dışı etkinlikleri aza indirmesi yönünde geri bildirimde bulunulur. Öğrenci Form-2’deki planlamaya uymakta güçlük yaşıyorsa psikolojik danışma ve rehberlik servisinden destek almasını önerilir.

Yol Haritam Formu BENZER İÇERİKLER
Yol Haritam Formu YAPILAN YORUMLAR